produženi boravak  
Razrednik
Đurđica Milardović i Anamaria Krajnović (boravak)
   
Raspored sati
Vremenik
1. TJEDAN --- A smjena, 5., 7. prijepodne
 
PON
UTO
SRI
ČET
PET
1. HJ MAT MAT VJ HJ
2. MAT VJ HJ HJ ENG
3. PD HJ LK PD MAT
4. TZK SR TZK GK TZK
5. ENG dod dop ina  
2.   TJEDAN --- B smjena, 6., 8. prijepodne
 
PON
UTO
SRI
ČET
PET
1. HJ PD HJ MAT ENG
2. MAT HJ MAT VJ HJ
3. ENG VJ LK HJ GK
4. TZK MAT TZK TZK PD
5. ina SR dod dop  
  A SMJENA:
ponedjeljci koji počinju - 21.1., 4.2., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5
B SMJENA:
ponedjeljci koji počinju - 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11..3., 25.3., 8.4., 6.5., 20.5
     
Informacije
UTO, 8.40 - 9.20 SRIJEDA, 30.1., 27.2., 20.3., 10.4., 15.5. u 17h