produženi boravak  
Razrednik
Zlata Gašljević i Mihaela Butumović
Raspored sati
Vremenik
1. TJEDAN (A smjena)
 
PON
UTO
SRI
ČET
PET
1. HJ MAT HJ PD MAT
2. SR HJ MAT HJ VJER
3. GK PD TZK MAT HJ
4. ENG TZK VJER TZK LK
5.   dop-HJ ENG dop MAT  
2. TJEDAN (B smjena)
 
PON
UTO
SRI
ČET
PET
1. HJ MAT ENG PD HJ
2. PD VJER HJ VJ MAT
3. SR HJ MAT HJ LK
4. TZK GK TZK MAT TZK
5.   dop MAT dop HJ   ENG
Informacije
PET, 8.40-9.25 ČET, 8.40-9.25
  PON, 17-18.30
(2.10., 6.11., 4.12., 15.1., 5.2., 5.3., 9.4., 7.5., 4.6.)