6. d
Razrednik
Katarina Drmić
Raspored sati
Vremenik
PRIJEPODNE
  PON UTO SRI ČET PET
1.
PRI TZK LK VJER MAT
2.
VJER HJ LK ENG POV
3.
MAT GK POV HJ PRI
4.
HJ MAT GEO MAT HJ
5.
ENG ENG HJ TEH GEO
6.
    SR TZK  
POSLIJEPODNE
  PON UTO SRI ČET PET
1.
MAT GEO MAT GK GEO
2.
HJ PRI TZK MAT VJER
3.
HJ POV HJ POV PRI
4.
TZK VJER SR HJ TEH
5.
ENG HJ   ENG ENG
6.
  MAT      
     
Informacije
PET, 9.40 - 10.25 SRI, 18.30 - 19.15
     
Izborna nastava
  PUTNICI PUTNICI 1 NEPUTNICI NEPUTNICI 1
NJEMAČKI
UTO
16.50-17.35
ČET
17.40-18.25
  UTO
16.00-16.45
ČET
16.50-17.35
 
INFORMATIKA
PON
12.15-13.50
  ČET
15.00-16.45
PON
15.00-16.45
  PUTNICI PUTNICI 1 NEPUTNICI NEPUTNICI 1
NJEMAČKI
UTO
9.40-10.25
ČET
10.40-11.25
  UTO
10.40-11.25
PET
9.40-10.25
 
INFORMATIKA
PET
9.40-10.25
  PON
12.15-13.50
UTO
9.40-10.25