Djelatnici
UČITELJI
Ime i prezime
Predmet
Razrednik
Andabak, Marija
engleski jezik
Biličić Špajdl, Rosana-Nina
vjeronauk
5.e
Brnić, Jasna kemija  
Butorac, Tatyana, učitelj-savjetnik
engleski jezik
7.c
Butumović, Mihaela razredna nastava boravak 1.b
Cik, Marija
vjeronauk
6.c
Čuljak. Iva njemački jezik zamjena za porodiljni
Čupić Mišić, Slavica
razredna nastava
3.c
sr. Čumurdžić, Renata
vjeronauk
7.b
Domjan, Ana
hrvatski jezik, engleski jezik
7.a
Drmić, Katarina
hrvatski jezik
6.d
Efendić, Helena Marija
engleski i njemački jezik
 
Ferara, Silvija, učitelj-mentor
glazbena kultura
Gašljević, Zlata
razredna nastava
1.b
Gečević, Natalija
razredna nastava
2.b
Gračan, Miljenka
vjeronauk
6.a
Grgurević, Marija razredna nastava 3.e, zamjena za porodiljni
Haramina, Vlasta
povijest
5.b
Horvat, Nina
likovna kultura
Horvat, Vlatkica, učitelj-mentor
razredna nastava
2.d
Ištvanić, Marina, učitelj-mentor
razredna nastava
2.a
Ivoš-Čičak, Gordana
razredna nastava
1.c
Jantolek, Ivanka njemački jezik porodiljni
Jelašić Kerec, Vlasta engleski jezik zamjena za porodiljni
Jukić, Marija
razredna nastava
3.a
Krznarić, Natalija
razredna nastava
1.a
Kuljanac, Ljiljana
matematika
Lozić, Dražen
TZK
7.d
Lozić, Mirjana
hrvatski jezik
8.c
Madžarević Petričević, Martina fizika i tehnička kultura  
Magda, Mira
geografija
mr. Martić, Marijana
matematika
Matešić, Nikolina
razredna nastava
1.e
Milardović, Đurđica
razredna nastava
4.c
Modrić, Ivica
TZK
8.a
Novosel, Tomislav
fizika i tehnička kultura
7.e
Poslon, Anita, učitelj-mentor
hrvatski jezik
5.a
Prokopec, Danijela
povijest i geografija
5.d
Rašić, Vesna
razredna nastava
3.d
Romić, Ana Marija
razredna nastava
4.e
Stipčević, Martina matematina zamjena za porodiljni
Sučić, Valter
povijest
8.b
Šamec, Zrinka
priroda, biologija, kemija
6.b
Šantak, Branka
hrvatski jezik
Šimić, Katarina
razredna nastava
4.a
Šmit, Martina matematika 8.d
Štimac, Mate
razredna nastava
2.c
Šušković, Nevenka
razredna nastava
1.d
Ubrekić, Martina
matematika porodiljni
Vidanović, Snježana
razredna nastava
4.b
Vladić, Anto
razredna nastava
3.b
Vujčić Šimunić, Irena
engleski jezik
porodiljni
Vukadin, Jagoda
informatika
 
Vulama, Darko razredna nastava boravak 2.a i b
Zaradić, Ivana razredna nastava boravak 1.a
Zemljić, Dragica
priroda i biologija
5.c
Žugec Gabrijela razredna nastava 4.d
Žugec Bahunek, Željka
razredna nastava
3.e - porodiljni
RAVNATELJ I STRUČNI SURADNICI
Vulić, Marijan
ravnatelj
Murtić, Lidija
pedagog
Marić Marčetić, Mirela
defektolog - socijalni pedagog
Valić, Jadranka psiholog  
Bobinac, Lada
knjižničarka
ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE
Bezeredi, Ljiljana
tajnica
Novak, Mirjana
računovotkinja
Kutleša, Marijana
administratorica
Šamec, Božica
kuharica
Kristina Bandur
kuharica
 
Ljubica Grgić
kuharica
 
Marijana Žuvić
kuharica
 
Žuraj, Nenad
domar - ložač
Družinec, Davor
domar - ložač
Družinec, Ana
spremačica
 
Höferle, Branka
spremačica
 
Kahlina, Ivančica
spremačica
Loborinec, Željka
spremačica
Paić, Dragica
spremačica
 
Petrušić, Marica
spremačica