Djelatnici
Ime i prezime
Predmet
Razrednik
UČITELJI
Andabak, Marija
engleski jezik
Biličić Špajdl, Rosana-Nina
vjeronauk
6.e
Boroša Kokić, Karmen geografija  
Brnić, Jasna kemija  
Butorac, Tatyana, učitelj-savjetnik
engleski jezik
8.c
Butumović, Mihaela razredna nastava 4.b
Cik, Marija
vjeronauk
7.c
Čupić Mišić, Slavica
razredna nastava
4.c
sr. Čumurdžić, Renata
vjeronauk
8.b
Domjan, Ana
hrvatski jezik, engleski jezik
8.a
Drmić, Katarina
hrvatski jezik
7.d
Efendić, Helena Marija
engleski i njemački jezik
 
Ferara, Silvija, učitelj-mentor
glazbena kultura
Gašljević, Zlata
razredna nastava
2.b
Gečević, Natalija
razredna nastava
3.b
Gračan, Miljenka
vjeronauk
7.a (porodiljni)
Haramina, Vlasta
povijest
6.b
Holjevac, Rebeka hrvatski jezik  
Horvat, Nina
likovna kultura
Horvat, Vlatkica, učitelj-mentor
razredna nastava
3.d
Ištvanić, Marija razredna nastava boravak 2.b
Ištvanić, Marina, učitelj-mentor
razredna nastava
3.a
Ivoš-Čičak, Gordana
razredna nastava
2.c
Jantolek, Ivanka njemački jezik  
Jelašić Kerec, Vlasta engleski jezik zamjena za porodiljni
Jukić, Marija
razredna nastava
4.a
Krajnović, Anamaria razredna nastava boravak 1.a
Krznarić, Natalija
razredna nastava
2.a
Kuljanac, Ljiljana
matematika
Lozić, Dražen
TZK
8.d
Lozić, Mirjana
hrvatski jezik
5.c
Mađarević Petričević, Martina fizika i tehnička kultura  
mr. Marijana, Martić
matematika
Markić, Ivana katolički vjeronauk 7.a (zamjena za porodiljni)
Matešić, Nikolina
razredna nastava
2.e
Milardović, Đurđica
razredna nastava
1.a
Modrić, Ivica
TZK
5.a
Novosel, Tomislav
fizika i tehnička kultura
8.e
Perković, Matea matematika 5.d
Poslon, Anita, učitelj-mentor
hrvatski jezik
6.a
Prokopec, Danijela
povijest i geografija
6.d
Rašić, Vesna
razredna nastava
4.d
Romić, Ana Marija
razredna nastava
1.e
Sučić, Valter
povijest
5.b
Šamec, Zrinka
priroda, biologija, kemija
7.b
Šantak, Branka
hrvatski jezik
Šimić, Katarina.
razredna nastava
1.d
Štimac, Mate
razredna nastava
3.c
Šušković, Nevenka
razredna nastava
2.d
Ubrekić, Martina
matematika  
Vidanović, Snježana
razredna nastava
1.c
Vujčić Šimunić, Irena
engleski jezik
porodiljni
Vukadin, Jagoda
informatika
 
Vulama, Darko razredna nastava boravak 1.b
Zaradić, Ivana razredna nastava boravak 2.a
Zemljić, Dragica
priroda i biologija
6.c
Žugec Gabrijela razredna nastava 1.b
Žugec Bahunek, Željka
razredna nastava
4.e
RAVNATELJ I STRUČNI SURADNICI
Vulić, Marijan
ravnatelj
Murtić, Lidija
pedagog
Marić Marčetić, Mirela
socijalni pedagog
Valić, Jadranka psiholog  
Bobinac, Lada
knjižničarka
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
Bezeredi, Ljiljana
tajnica
Novak, Mirjana
računovotkinja
Kutleša, Marijana
administratorica