Djelatnici
Ime i prezime
Predmet
Razrednik
UČITELJI
Andabak, Marija
engleski jezik
Biličić Špajdl, Rosana-Nina
vjeronauk
6.e
Brnić, Jasna kemija  
Butorac, Tatyana, učitelj-savjetnik
engleski jezik
8.c
Butumović, Mihaela razredna nastava boravak, 2.b (porodiljni)
Cik, Marija
vjeronauk
7.c
Čupić Mišić, Slavica
razredna nastava
4.c
sr. Čumurdžić, Renata
vjeronauk
8.b
Domjan, Ana
hrvatski jezik, engleski jezik
8.a
Drmić, Katarina
hrvatski jezik
7.d, službeno odsutna
Efendić, Helena Marija
engleski i njemački jezik
 
Ferara, Silvija, učitelj-mentor
glazbena kultura
Gašljević, Zlata
razredna nastava
2.b
Gečević, Natalija
razredna nastava
3.b
Gračan, Miljenka
vjeronauk
7.a
Haramina, Vlasta
povijest
6.b
Holjevac, Rebeka hrvatski jezik 7.d, zamjena
Horvat, Nina
likovna kultura
Horvat, Vlatkica, učitelj-mentor
razredna nastava
3.d
Ištvanić, Marija razredna nastava 2.b, zamjena za porodiljni
Ištvanić, Marina, učitelj-mentor
razredna nastava
3.a
Ivoš-Čičak, Gordana
razredna nastava
2.c
Jantolek, Ivanka njemački jezik  
Jelašić Kerec, Vlasta engleski jezik zamjena za porodiljni
Jukić, Marija
razredna nastava
4.a
Krznarić, Natalija
razredna nastava
2.a
Kuljanac, Ljiljana
matematika
Lozić, Dražen
TZK
8.d
Lozić, Mirjana
hrvatski jezik
 
Mađarević Petričević, Martina fizika i tehnička kultura  
Magda, Mira
geografija
mr. Marijana, Martić
matematika
Matešić, Nikolina
razredna nastava
2.e
Milardović, Đurđica
razredna nastava
1.
Modrić, Ivica
TZK
 
Novosel, Tomislav
fizika i tehnička kultura
8.e
Poslon, Anita, učitelj-mentor
hrvatski jezik
6.a
Prokopec, Danijela
povijest i geografija
6.d
Rašić, Vesna
razredna nastava
4.d
Romić, Ana Marija
razredna nastava
1.
Sučić, Valter
povijest
 
Šamec, Zrinka
priroda, biologija, kemija
7.b
Šantak, Branka
hrvatski jezik
Šimić, Katarina.
razredna nastava
Štimac, Mate
razredna nastava
3.c
Šušković, Nevenka
razredna nastava
2.d
U., M.
matematika porodiljni
Vidanović, Snježana
razredna nastava
1.
V., A.
razredna nastava
3.b
Vujčić Šimunić, Irena
engleski jezik
porodiljni
Vukadin, Jagoda
informatika
 
Vulama, Darko razredna nastava  
Zaradić, Ivana razredna nastava boravak 2.a
Zemljić, Dragica
priroda i biologija
6.c
Žugec Gabrijela razredna nastava 1.
Žugec Bahunek, Željka
razredna nastava
4.e
RAVNATELJ I STRUČNI SURADNICI
Vulić, Marijan
ravnatelj
Murtić, Lidija
pedagog
Marić Marčetić, Mirela
socijalni pedagog
Valić, Jadranka psiholog  
Bobinac, Lada
knjižničarka
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
Bezeredi, Ljiljana
tajnica
Novak, Mirjana
računovotkinja
Kutleša, Marijana
administratorica