Školski dokumenti
ZAKONI
Nacionalni okvirni kurikulum
Nastavni plan i program za OŠ
Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje
Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Zakon o odgoju i obrazovanju u OŠ i SS
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o prosvjetnoj inspekciji
Zakon o radu
Zakon o ustanovama
Zakon o zaštiti na radu
 
aaa
PRAVILNICI
Pravilnik o broju učenika u redovnom i kombiniranom razrednom odjelu
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o obveznim udžbenicima
Pravilnik o nabavama roba i usluga vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova vrijednosti do 500.000,00 kuna
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u OŠ
Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika
Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika
Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispit
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika
Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva
Pravilnik o radu 2015.
Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi
Pravilnik o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika
Pravilnik o upisu djece u OŠ
Pravilnik o zaštiti od požara 2012.
Pravilnik o zaštiti na radu 2015.
 
aaa
AKTI ŠKOLE
Etički kodeks
Godišnji plan i program rada 2017./2018.
Odluka o imenovanju ravnatelja
Popis udžbenika za šk. god. 2013./2017.
Poslovnik o radu Školskog odbora 2017.
Pravilnik o kućnom redu, 2017.
Statut OŠ Granešina, 2008.
  Izmjene i dopune Statuta OŠ Granešina, 2010.
  Izmjene i dopune Statuta OŠ Granešina, 2011.
  Izmjene i dopune Statuta OŠ Granešina, 2012.
  Izmjene i dopune Statuta OŠ Granešina, 2013.
  Izmjene i dopune Statuta OŠ Granešina, 2015.
  Izmjene Statuta OŠ Granešina 2017.
Školski kurikulum 2017./2018.
KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE VLADANJA
 
aaa
DOKUMENTI ŠKOLE
Financijsko izvješće za 2016. g.
Financijski plan za 2016. g.
Građevinska dozvola
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Plan nabave za 2016. g.
Plan nabave za 2017. g.
Plan prijema - stručno osposobljavanje 2017.
Odluka o planu nabave za 2017. g.
Odluka - Izmjena Godišnjeg plana i programa rada za 2017. g.
Odluka - Imenovanje osoba ovlaštenih za postupanje u slučajevima povrede prava učenika
Odluka - Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka
ZA NASTAVU
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja 1. - 4. razreda - NOVO
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja engleskoga jezika 1.-8. r.
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja geografije
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja hrvatskoga jezika
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja kemije
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja matematike
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja njemačkoga jezika
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja povijesti
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja prirode i biologije
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja TZK
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja TZK (5. i 7. razred) - NOVO
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja katoličkog vjeronauka