Školski dokumenti
a
ZAKONI
Nacionalni okvirni kurikulum --> PREUZMI
Nastavni plan i program za OŠ --> PREUZMI
Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje --> PREUZMI
Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru --> PREUZMI
Zakon o nagradi za promicanje prava djeteta --> PREUZMI
Zakon o odgoju i obrazovanju u OŠ i SS --> PREUZMI
Zakon o općem upravnom postupku --> PREUZMI
Zakon o prosvjetnoj inspekciji --> PREUZMI
Zakon o radu --> PREUZMI
Zakon o ustanovama --> PREUZMI
Zakon o zaštiti na radu --> PREUZMI
 
PRAVILNICI
Pravilnik o broju učenika u redovnom i kombiniranom razrednom odjelu --> PREUZMI
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole --> PREUZMI
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera --> PREUZMI
Pravilnik o obveznim udžbenicima --> PREUZMI
Pravilnik o nabavama roba i usluga vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova vrijednosti do 500.000,00 kuna --> PREUZMI
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u OŠ --> PREUZMI
Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika --> PREUZMI
Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika --> PREUZMI
Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju --> PREUZMI
Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispit --> PREUZMI
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika --> PREUZMI
Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva --> PREUZMI
Pravilnik o radu 2015. --> PREUZMI
Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi --> PREUZMI
Pravilnik o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika --> PREUZMI
Pravilnik o upisu djece u OŠ --> PREUZMI
Pravilnik o zaštiti od požara 2012. --> PREUZMI
Pravilnik o zaštiti na radu 2015. --> PREUZMI
 
AKTI ŠKOLE
Etički kodeks --> PREUZMI
Godišnji plan i program rada 2016./2017. --> PREUZMI
Izmjene i dopune Statuta OŠ Granešina, 2010. --> PREUZMI
Izmjene i dopune Statuta OŠ Granešina, 2011. --> PREUZMI
Izmjene i dopune Statuta OŠ Granešina, 2012. --> PREUZMI
Izmjene i dopune Statuta OŠ Granešina, 2013. --> PREUZMI
Izmjene i dopune Statuta OŠ Granešina, 2015. --> PREUZMI
Odluka o imenovanju ravnatelja --> PREUZMI
Popis udžbenika za šk. god. 2013./2017. --> PREUZMI
Poslovnik o radu Školskog odbora 2017. --> PREUZMI
Pravilnik o kućnom redu --> PREUZMI
Pravilnik o kućnom redu, 2017. (NOVO)--> PREUZMI
Statut OŠ Granešina, 2008. --> PREUZMI
Školski kurikulum 2016./2017. --> PREUZMI
 
DOKUMENTI ŠKOLE
Financijsko izvješće za 2016. g. --> PREUZMI
Financijski plan za 2016. g. --> PREUZMI
Građevinska dozvola --> PREUZMI
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
za 2016. godinu --> PREUZMI
Plan nabave za 2016. g. --> PREUZMI
Plan nabave za 2017. g. --> PREUZMI
Plan prijema - stručno osposobljavanje 2017. --> PREUZMI
Odluka o planu nabave za 2017. g. --> PREUZMI
Odluka - Izmjena Godišnjeg plana i programa rada za 2017. g. --> PREUZMI
ZA NASTAVU
 
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja u 1. razredu --> PREUZMI
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja u 2. razredu --> PREUZMI
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja u 3. razredu --> PREUZMI
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja u 4. razredu --> PREUZMI
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja engleskoga jezika 1.-8. r. -->PREUZMI
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja geografije --> PREUZMI
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja hrvatskoga jezika --> PREUZMI
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja kemije --> PREUZMI
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja matematike --> PREUZMI
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja njemačkoga jezika -->PREUZMI
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja povijesti --> PREUZMI
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja prirode i biologije --> PREUZMI
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja TZK --> PREUZMI
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja vjeronauka --> PREUZMI