Kako do nas
208 DUBRAVA - VIDOVEC (sići na 6. stanici)
209 DUBRAVA - G. ČUČERJE (sići na 5. stanici)
213 DUBRAVA - JALŠEVEC (sići na 5. stanici)