Informacije učitelja predmetne nastave
aaa
 

PREZIME I IME UČITELJA

 
5. i 7. r. (PRIJEPODNE)
6. i 8. r. (POSLIJEPODNE)
 
5. i 7. r. (POSLIJEPODNE)
6. i 8. r. (PRIJEPODNE)

Andabak, Marija
       
Bekavac, Filipina    
Biličić Špajdl, Rosana-Nina
   
Boroša Kokić, Karmen, učitelj- savjetnik    
Bosanac, Marijana    
Brnić, Jasna    
Butorac, Tatyana, učitelj-savjetnik
   
Cik, Marija    
Ćutić, Matea    
Domjan, Ana
   
Drmić, Katarina
   
Efendić, Helena Marija
   
Ferara, Silvija, učitelj-mentor
   
Garić, Ivana    
Gračan, Miljenka
   
Guja, Kristina    
Haramina, Vlasta
   
Horvat, Nina
   
Jantolek, Ivanka    
Kuljanac, Ljiljana
   
Lozar Maja    
Lozić, Dražen
   
Lozić, Mirjana
   
mr. Marijana, Martić
   
Mikulić, Ferdinand    
Miloš, Jelena    
Modrić, Ivica
   
Neduhal Vujnović, Martina    
Novosel, Tomislav
   
Orlović, Ana    
Poslon, Anita, učitelj-savjetnik
   
Prokopec, Danijela
   
Rašić, Marijana (s. Antonela)    
Sučić, Valter
   
Sverić, Ana    
Šamec, Zrinka
   
Ubrekić, Martina
   
Vukadin, Jagoda
   
Vukojević, Rebeka