Informacije učitelja predmetne nastave

PREZIME I IME UČITELJA

 
5. i 7. r. (PRIJEPODNE)
6. i 8. r. (POSLIJEPODNE)
 
5. i 7. r. (POSLIJEPODNE)
6. i 8. r. (PRIJEPODNE)

Andabak, Marija

  ČET, 12.20 - 13.05   PET, 8.40 - 9.25

Biličić Špajdl, Rosana-Nina

SRI, 8.40 - 9.25 PON, 16.50 - 17.35

Brnić, Jasna

PON, 16.00 - 16.45 PON, 10.40 - 11.25

Butorac, Tatyana

ČET, 10.40 - 11.25 SRI, 16.00 - 16.45

Cik, Marija

SRI, 17.40 - 18.25 PON, 7.50 - 8.35
Čuljak, Iva UTO, 12.20 - 13.05 PON, 10.40 - 11.25

s. Čumurdžić, Renata

ČET, 8.40 - 9.25 SRI, 18.30 - 19-15

Domjan, Ana

PET, 9.40 - 10.25 UTO, 16.50 - 17.35

Drmić, Katarina

SRI, 18.30 - 19.15 PET, 9.40 - 10.25

Efendić, Helena Marija

UTO, 16.00 - 16.45 SRI, 8.40 - 9.25

Ferara, Silvija

PON, 16.00 - 16.45 SRI, 10.40 - 11.25

Gračan Miljenka

UTO, 18.30 - 19.15 SRI, 9.40 - 10.25

Haramina, Vlasta

PET, 8.40 - 9.25 PET, 16.50 - 17.35

Horvat, Nina

ČET, 9.40 – 10.20 UTO, 16.00 – 16.45
Kerec Jelašić, Vlasta PET, 16.00 - 16.45 PON, 8.40 - 9.25

Kuljanac, Ljiljana

SRI, 9.40 - 10.20 SRI, 16.00 - 16.45

Lozić, Dražen

PON, 9.40 - 10.20 PON, 16.45 - 17.25

Lozić, Mirjana

UTO, 16.00 - 16.45 UTO, 9.40 - 10.25

Madžarević Petričević, Martina

ČET, 13.10 - 13.55 ČET, 13.10 - 13.55

Magda, Mira (Luka Šplajt)

PON, 13.15 - 14.00 UTO, 13.15 - 14.00

Martić, Marijana

UTO, 12.15 - 13.00 PET, 16.00 - 16.45

Modrić, Ivica

UTO, 19.00 - 20.00 PET, 10.40 - 11.25

Novosel, Tomislav

ČET, 10.40 - 11.25 SRI, 16.50 - 17.35

Poslon, Anita

UTO, 9.40 - 10.25 UTO, 16.00 - 16.45 (i prema dogovoru)

Prokopec, Danijela

SRI, 10.40 - 11.25 SRI, 16.00 - 16.45
Stipčević, Martina SRI, 16.00 - 16.45 PON, 8.40 - 9.25

Sučić, Valter

PON, 16.50 - 17.35 PET, 9.40 - 10.25

Šamec, Zrinka

UTO, 16.00 - 16.45 PON, 9.40 - 10.25

Šantak, Branka

ČET, 9.40 - 10.25 ČET, 16.00 - 16.45

Šmit, Martina

SRI, 15.00 - 15.45 UTO, 9.40 - 10.25

Vukadin, Jagoda

PON, 14.00 - 14.45 PON, 14.00 - 14.45

Zemljić, Dragica

PON, 10.40 - 11.25 SRI, 16.50 - 17.35