Informacije učitelja predmetne nastave
 

PREZIME I IME UČITELJA

 
5. i 7. r. (PRIJEPODNE)
6. i 8. r. (POSLIJEPODNE)
 
5. i 7. r. (POSLIJEPODNE)
6. i 8. r. (PRIJEPODNE)

Andabak, Marija

       

Biličić Špajdl, Rosana-Nina

   

Brnić, Jasna

   

Butorac, Tatyana

   

Cik, Marija

   

sr. Čumurdžić, Renata

   

Domjan, Ana

   

Drmić, Katarina (Rebeka Holjevac)

   

Efendić, Helena Marija

   

Ferara, Silvija, učitelj-mentor

   

Gračan, Miljenka

   

Haramina, Vlasta

   

Horvat, Nina

   

Jantolek, Ivanka

   

Jelašić Kerec, Vlasta

   

Kuljanac, Ljiljana

   

Lozić, Dražen

   

Lozić, Mirjana

   

Mađarević Petričević, Martina

   

Magda, Mira

   

mr. Marijana, Martić

   

Modrić, Ivica

   

Novosel, Tomislav

   

Poslon, Anita, učitelj-mentor

   

Prokopec, Danijela

   

Sučić, Valter

   

Šamec, Zrinka

   

Šantak, Branka

   

Vujčić Šimunić, Irena

   

Vukadin, Jagoda

   

Zemljić, Dragica