Kalendar rada 2018. / 2019.

Nastavna godina počinje 3. rujna 2018., a završava 14. lipnja 2019.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 3. rujna 2018. do 21. prosinca 2018.
Drugo polugodište traje od 14. siječnja 2019. do 14. lipnja 2019.

Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2018., a završava 11. siječnja 2019.
Proljetni odmor učenika počinje 18. travnja, a završava 26. travnja 2019.

Ljetni odmor počinje 15. lipnja 2019.
77 + 101 = 178 radnih dana (35 tjedana) PRINT
RUJAN (20)
P
U
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
LISTOPAD (22)
P
U
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
STUDENI (20)
P
U
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
PROSINAC (15)
P
U
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SIJEČANJ (14)
P
U
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
VELJAČA (20)
P
U
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
OŽUJAK (21)
P
U
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TRAVANJ (15)
P
U
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
SVIBANJ (21)
P
U
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
LIPANJ (10)
P
U
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
BLAGDANI I PRAZNICI (neradni dani)
OBJAŠNJENJE ŠKOLSKIH DATUMA
08.10. Dan neovisnosti   2. 11. Dušni dan (nenastavni dan)
01.11. Svi sveti   24. 5. Dan škole (nenastavni dan)
25.12. Božić   29. i 30. 5. Izleti
26.12. Božićni blagdan    
01.01. Nova Godina   Početak ili kraj obrazovnog razdoblja
06.01. Bogojavljanje - Sveta tri kralja    
21.04. Uskrs    
22.04. Uskrsni ponedjeljak    
01.05. Međunarodni praznik rada    
20.06. Tijelovo    
22.06. Dan antifašističke borbe    
25.06. Dan državnosti    
05.08. Dan domovinske zahvalnosti    
15.08. Velika Gospa    
   
GRADSKI BLAGDANI    
31.05. Dan grada Zagreba