Kontakti
   
ADRESA:

Granešina 1, 10040 Zagreb

tel. 01/ 2984 - 078

fax: 01/ 2984 - 750

e-mail: ured@os-granesina-zg.skole.hr

IBAN: HR1623600001101408310

 

Ravnatelj: Marijan Vulić, mag. prim. educ.

Stručni suradnici:

Lidija Murtić, pedagog

Mirela Marić Marčetić, socijalni pedagog

Jadranka Valić, psiholog


Tajnica:
Ljiljana Bezeredi

Računovotkinja:
Mirjana Novak

Administratorica: Marijana Kutleša

Mrežna stranica: Vlatkica Horvat, mag. prim. educ., učitelj-mentor

e-mail: web.granesina@gmail.com (isključivo za web stranicu!!!)

Školski list "FENIKS", e-mail: novinarska@net.hr