Linkovi za roditelje
  • Udruga Djeca Prva – psiho-socijalni programi za djecu i njihove roditelje
  • Udruga Hinko Freund – hrvatska udruga za pomoć osobama koje mucaju
  • Udruga HUD – Hrvatska udruga za disleksiju
  • Udruga IDEM – Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama
  • Udruga PUŽ – Udruga roditelja djece s posebnim potrebama
  • Udruga roditelja OKO – pomoć djeci s oštećenjem vida i teškoćama u psihomotornom razvoju
  • UNICEF – Fond Ujedinjenih naroda za djecu