MATEMATIKA JE DIJELOM I UMJETNOST
a
Da matematika nisu samo brojke dokazali su učenici 8-ih razreda. Pokazali su nam kako matematika može biti i umjetnost.
 
SPIRALA DRUGOG KORIJENA ILI PITAGORINA SPIRALA
Spirala drugog korijena je spirala koja se sastoji od neprekinutog niza pravokutnih trokuta, čije su duljine hipotenuza kvadratni korijeni prirodnih brojeva.
Ivona Andrić, 8.c
Katarina Šekutor, 8.c
Tea Pentić, 8.d
Nikola Bobić, 8.d
Petra Kordić , 8.c
Tea Tolić, 8.a
   
Emanuela Berišić, 8.c
Bruno Renjić, 8.d
   
Anđelka Pršlja, 8.c
Emanuela Berišić, 8.c
 
PITAGORINO STABLO
 
Sara Gašpar , 8.c
Katarina Šekutor, 8.c