Školski odbor
a
 
Poslovnik o radu Školskog odbora 2017.
 
a
Odluke o imenovanju novih članova Školskog odbora:
a
Podaci o predsjedniku i članovima Školskog odbora
IME I PREZIME Predstavnik Datum izbora / imenovanja člana predstavnika Datum verifikacije
mandata
Datum izbora
predsjednika
  Osnivača      
  Osnivača      
  Osnivača      
VLATKICA HORVAT Učitelja, nastavnika i stručnih suradnika
03. 02. 2017.
 
3. 4. 2017.
IVICA MODRIĆ, predsjednik Učitelja, nastavnika i stručnih suradnika
03. 02. 2017.
 
3. 4. 2017.
LJILJANA BEZEREDI Radnika
10. 03. 2017.
 
3. 4. 2017.
NIKOLINA FABIJANIĆ Roditelja
13. 02. 2017.
 
3. 4. 2017.
a
ZAKLJUČCI