Stručni suradnici
a

Pedagog: Lidija Murtić

Defektolog - Socijalni pedagog: Mirela Marić Marčetić

Knjižničarka: Lada Bobinac, prof.