Stručni suradnici
Pedagog: Lidija Murtić
Defektolog - socijalni pedagog: Mirela Marić Marčetić
Psiholog:
Jadranka Valić
Knjižničarka:
Lada Bobinac, prof.
 
KNJIGE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE